11/22/2010

วีซ่าฝรั่งเศส (ท่องเที่ยวระยะสั้น)

    
การทำวีซ่าฝรั่งเศสนั้น ก็มีหลายประเภท หลักๆ จะมีวีซ่าระยะสั้น และวีซ่าระยะยาว
แต่ในสองประเภทนั้น ก็จะแยกย่อยเป็น แต่ละเหตุผล ตามนี้ค่ะ

-วีซ่าคู่หมั้น
-วีซ่าแต่งงาน
-วีซ่าติดตามคู่สมรส
-วีซ่านักเรียน
-วีซ่าเพื่อทำงาน
วีซ่าท่องเที่ยว หรือเยี่ยมแฟน เยี่ยมญาติ ระยะสั้น
วีซ่าท่องเที่ยว หรือ เยี่ยมแฟน เยียมญาติ ระยะยาว

แต่ที่ฉันจะขอแชร์ แค่วีซ่า ระยะสั้นและระยะยาว เพื่อการท่องเที่ยวหรือ เยี่ยมแฟน เยี่ยมญาติ
เพราะวีซ่าชนิดอื่นนั้น ฉันเองก็ไม่มีประสบการณ์

ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่อยู่ในเขตเชงเก้น ที่มีสมาชิก อยู่ 26 ประเทศ (ณ 21 Nov 2010 จาก วิกิพิเดีย)
ประเทศไซปรัส เลื่อนการอนุญาตไปหนึ่งปี ประเทศบัลแกเรีย และ ประเทศโรมาเนีย ยังอยู่ในการพิจารณา

นั่นเหมือนความว่า ถ้าคุณมี วีซ่าเชงเก้นจากประเทศใดประเทศหนึ่ง คุณสามารถ เข้าออกไปอีก ประเทศของสมาชิกที่เหลือได้ทั้งหมด  25 ประเทศ  แต่คุณควรจะขอ แบบ Multiple  หรือแบบเข้าออกได้หลายครั้ง นั่นคือ ไปแล้วกลับ แล้วไปได้อีก โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าใหม่ นั่นเอง (แต่ไปได้แค่จำนวนวันและช่วงเวลา ที่กำหนดไว้ในวีซ่านะคะ)

การขอวีซ่าท่องเที่ยวหรือจะเรียกว่า เยี่ยมญาติเยี่ยมแฟนนั้น สถานทูตฝรั่งเศส ณ ปัจจุบัน กำหนดให้ ขอผ่านบริษัท  TLS ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับเอกสาร เพื่อยื่นให้สถานทูตพิจารณาอนุมัติ สมัยก่อน สามารถ ส่งเอกสารที่สถานทูตได้โดยตรง...
ก่อนอื่นต้องไปสมัคร  TLS เพื่อจองวันนัดยื่นเอกสาร ที่นี่ 

เอกสารในการยื่น สามารถดูรายละเอียดได้จาก

เอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าฝรั่งเศส 

  • หนังสือเดินทางตัวจริงพร้อมสำเนา ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
  • รูปถ่าย 2 นิ้วสี 2 รูป พื้นหลังเป็นสีอ่อนหรือสีขาว (ผู้หญิงไม่ควรใส่ตุ้มหูและเวลาถ่ายรูปต้องให้เห็นใบหู)
  • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน ของผู้ยื่น
  • ใบ  Insurance วงเงินเอาประกัน 2,000,000 บาท
  • จดหมาย รับรองการทำงาน ที่รับรองว่าให้ลาพักจากวันที่เท่าไหร่ถึง วันที่เท่าไหร่ พร้อมรับรองว่าเมื่อคุณกลับมา สามารถมาเริ่มงานได้เป็นปกติ
  • แบบฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ  1 ชุด
  • ตั๋วเครื่องบิน หรือ ใบจองตั๋ว
  • ใบจองโรงแรม / ที่พัก
เพิ่มเติมกรณี มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่นแฟน หรือเพื่อน หรือ ครอบครัวของแฟน
-จดหมายเชิญคุณให้ไปเยี่ยมที่ฝรั่งเศส พร้อมระบุสถานะความสัมพันธ์กับคุณว่าเป็นอะไรกัน เช่นเพื่อน หรือ แฟน ก็ระบุลงไป พร้อมระบุจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกกรณีตลอดการเดินทางของคุณ
ตรงนี้ต้องให้ชัดเจน เพราะเคยมีกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า เพราะระบุว่า หากมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย เค้าพร้อมจะรับผิดชอบ (แต่ไม่ได้ระบุว่าจะรับผิดชอบทุกกรณี) อันนี้ต้องระวังให้ดีค่ะ 
-เอกสารทางการเงินของผู้เชิญ เป็น สเตทเม้นท์ของผู้เชิญ
-เอกสารที่พัก ของคนเชิญ เช่น เอกสารความเป็นเจ้าของบ้าน  บิลค่าน้ำ ค่า ไฟ หรือ โทรศัพธ์
ปล. หากผู้เชิญกับผู้ออกค่าใช้จ่าย คนละคนกัน เช่น แม่แฟนเชิญไปเยี่ยม แต่แฟนเป็นผู้รับรอง ค่าใช้จ่าย  อันนี้ คนเชิญต้องระบุในจดหมายเชิญเรา มีเอกสารเพิ่มเติมคือ

-เอกสารความเป็นเจ้าของบ้าน
-สำเนาพาสปอร์ต
-หนังสือ รับรองจาก อำเภอ กรณีเป็นเจ้าของบ้าน  อันนี้แม่แฟนต้องไปขอที่อำเภอและต้องส่งตัวจริงเอกสารมาให้คุณนำไปยื่นที่สถานทูตในวันที่ไปขอยื่นวีซ่า

แค่นี้ก็น่าจะได้วีซ่ามาครองแล้วค่ะ  และ เตรียมตัวเดินทางกันได้
ในส่วนวีซ่าระยะสั้นของฉัน ใช้เวลาดำเนินการ 3 วันทำการ (ยื่นวัน จ รับ วัน พฤ  และ เดินทาง วัน ศ )
โดยปกติ การขอวีซ่าท่องเที่ยวระยะสั้น ถ้า เอกสารทุกอย่างพร้อม มักจะไม่โดนปฏิเสธแต่อย่างใด
...................................................................................................................


ส่วนวีซ่าระยะยาว สำหรับเยี่ยมแฟนเยี่ยมญาติ และท่องเที่ยว ที่พำนักเกิน 90 วัน เชิญตามคลิกค่ะ
http://wwwlifeinfrance.blogspot.com/2010/11/visitor-tls-3-httpwww.html

เมื่อได้วีซ่าระยะยาวแล้ว หลังมาถึงฝรั่งเศสต้องไปรายตัวที่ สำหนังงาน โอฟฟี่ เพื่อขอสติ๊กเกอร์วิเศษเพื่อเข้าออกในเขตเชงเก้นค่ะ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ตามนี้ค่ะ

http://wwwlifeinfrance.blogspot.com/2010/11/ofii.html

ติดตามวิถีชีวิตในฝรั่งเศสได้ที่บล็อกแก๊งค์ค่ะ
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=fromborabora&group=4